İslami İlimler

Fakültesi
İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri olan İstanbul’da, bu medeniyetin muazzam bilgi ve kültür birikimini öğrencilerine kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve becerilerle de onları donatmayı amaçlamaktadır. İslami İlimler Fakültesi bünyesinde, İslami İlimler alanında lisans ve lisansüstü programları hayata geçirilmiştir.

HABERLER